Crisismanagement Reageren, Opschalen en Controle met EMS Opschaling van de crisisorganisatie en adequaat reageren op basis van kennis en protocollen. PROBEER 'EMS' 2 WEKEN UIT!
bhv-app

Crisismanagement, snel omschakelen naar één organisatie.

Bij een ramp of crisis moeten hulpverleners en hulpverleningsdiensten snel omschakelen naar één organisatie die het incident bestrijdt, met de benodigde mensen, materialen en middelen. Of u nou lid bent van een crisismanagementteam bij een organisatie met een grote personele bezetting of bij een bedrijf waar de kans bestaat op zware calamiteiten door het werk met bijvoorbeeld chemische stoffen: u wilt in alle gevallen dat bij incidenten zo snel mogelijk de juiste mensen worden gealarmeerd, indien nodig op tijd wordt opgeschaald en achteraf goed geëvalueerd kan worden.

Beschikt uw veiligheidsorganisatie daarvoor nu over de juiste middelen? Is uw veiligheidscoördinator in staat om overzicht te houden over de kennis en bezetting van de veiligheidsorganisatie? Is er voor elk type incident een protocol op een centrale plek opgeslagen, zodat er in lijn met het vastgelegde scenario kan worden opgeschaald? Is het mogelijk om snel onderling te communiceren?

Het EMS-systeem voldoet als alles-in-één-platform aan alle eisen van elke bedrijfsveiligheid organisatie. Zo verkleint u de risico’s, houdt u incidenten beheersbaar en creëert u een veilig omgeving voor al uw werknemers en bezoekers.

Alarmering, efficiënte inzet en opvolging

Met EMS zorgt u ervoor dat de veiligheidscoördinator altijd een overzicht heeft over de beschikbare hulpverleners. In het systeem worden van iedere gebruiker de competenties en certificaten geregistreerd. Op de plattegrond, van bijvoorbeeld uw terrein of gebouw(en), is de exacte locatie van iedere hulpverlener (en zijn of haar competenties) te zien. Er is bovendien real-time en per tijdsvak rapportage inzichtelijk van de beschikbaarheid van de veiligheid organisatie. Op die manier is snel inzichtelijk op welke momenten er sprake is van onderbezetting en kunt u passende acties ondernemen om dat te verbeteren.

Aan de hand van de incidenten die zich voor kunnen doen, richt uw het EMS-systeem verder in. Het is mogelijk om per type calamiteit een alarmknop aan te maken. Daaraan koppelt u vervolgens de gebruikers met de competenties die benodigd zijn om het incident te beheersen. Op die manier worden bij elk noodgeval altijd direct de juiste hulpverleners gealarmeerd die volgens het in EMS vastgelegde protocol te werk kunnen gaan.

ems-ploegleider-1024x1024
ems-opschalen-1024x1024

Opschalen volgens plan!

Door voor iedere mogelijke noodsituatie een protocol op te stellen en vast te leggen in EMS, kan die in het geval van een calamiteit direct getoond worden aan de gealarmeerde gebruikers. Zij zien bij een melding meteen in de EMS app wat het stappenplan is en hoe en wanneer er opgeschaald moet worden. Dat leidt tot een betere samenwerking en snellere beslissingen. Zo gaat er geen enkele kostbare minuut verloren en worden onnodige gevaren voorkomen.

Voor onderlinge communicatie tijdens calamiteiten biedt EMS tal van mogelijkheden: push-to-talk, spraakberichten, tekstberichten en beeldbellen. Indien er snel opgeschaald moet worden, biedt EMS Voice de juiste ondersteuning. Alle leden van bijvoorbeeld het crisismanagementteam kunnen dan direct met elkaar in een conference call worden geplaatst. Zij kunnen daardoor direct de benodigde acties ondernemen. In EMS kan bovendien een koppeling worden gemaakt met externe hulpdiensten, zodat ook zij snel ingeschakeld kunnen worden bij zware calamiteiten.

Rapportages & evaluatie

Rapportages & evaluatie, verbeteren door te leren.
Met EMS voorkomt u dat er een gebrekkige evaluatie plaatsvindt door onvolledige rapportage na incidenten. Het systeem maakt na elke calamiteit automatisch een rapportage aan met alle relevante informatie. Wat is er gebeurd? Waar en wanneer vond het incident plaats? Welke hulpverleners zijn er opgeroepen en hoe snel is er gereageerd? Wat is er gecommuniceerd? Daardoor heeft u naast de subjectieve data zoals verslagen van ooggetuigen ook meteen alle objectieve data voor handen.

Bovendien kunt u voor elke gewenste periode een overzicht van de incidenten uitdraaien. Daardoor weet u precies wat er heeft plaatsgevonden op het gebied van veiligheid. Zulke nauwkeurige rapportages stellen u in staat op een degelijke manier te evalueren. Daardoor worden niet telkens dezelfde fouten gemaakt bij incidenten, gaat er geen kennis verloren en blijft de organisatie altijd leren.

bhv-e-learning-1024x1024
bhv1-1024x1024

Kennis bijhouden en taken toekennen

EMS zorgt ervoor dat de kennis binnen uw organisatie up-to-date blijft. Zo wordt er een melding verstuurd als een van de certificaten van iemand binnen uw veiligheidsorganisatie bijna verloopt en een herhaalcursus nodig is. Daarnaast stuurt het systeem een notificatie als periodieke taken zoals het controleren van brandblussers, verbandtrommels of sensoren weer moeten worden uitgevoerd.

Via de E-learning module kan iedereen heel eenvoudig hun kennis testen en bijhouden. Voor elke organisatie wordt de module op maat gemaakt. Daardoor kunnen uw bedrijfshulpverleners hun kennis over alle specifieke risicoscenario’s die spelen binnen uw organisatie bijhouden in EMS.

EMS BESTAAT UIT DE VOLGENDE ONDERDELEN
BHV-App-EMS_Admin

Dashboard

Eén omgeving voor inventarisatie en beheer van gebruikers, locaties, events, competenties, certificaten, agenda’s en protocollen. Houdt je gebruikers in beeld o.b.v. locatie en competenties via een plattegrond.

bhv-app

Crisismanagement App

Bij onveilige situaties kunnen uw mensen met de App alarmeren, notificaties ontvangen en met elkaar communiceren. Dankzij de app zet u vaardigheden van personen bovendien slim in, waardoor u sneller kunt reageren en (bedrijfs)risico’s minimaliseert.

bhv-app-events

Events

Maak events aan voor alles wat er mogelijk binnen uw organisatie kan plaatsvinden. Ken vaardigheden toe aan personen. Per event schrijft u een protocol en stelt u gebruikers, locaties en competenties in.

BHV-App-Rapportage

Rapportages

EMS brengt van uur tot uur (grafisch) in beeld of uw organisatie compliant is met uw minimale bezettingseisen. Dankzij de uitgebreide rapporten kunt u achteraf evalueren en verantwoorden.

Receptie Portaal

Reageer en beheer incidenten via een centraal punt binnen de organisatie. Met EMS receptie portaal heeft u de juiste tools op de juiste plaats om inzicht te houden en efficient te reageren.

EMS Desktop

Direct notificeren op ieder beeldscherm in uw organisatie? Met de EMS Desktop app notificeert u al uw medewerkers in geval van evacuatie of calamiteit direct op hun beeldscherm.

Brandmeldcentrale

Koppel uw brandmeldcentrale aan het EMS platform via een ESPA koppeling. Maak meldingen vanuit de BMC inzichtelijk met aanvullende informatie op de EMS app om zo snel en adequaat te reageren.

Internet of Things

Koppel IoT sensoren aan uw EMS omgeving, laat het IoT voor u werken! Sensor informatie zoals alarmknoppen, rookmelders, bewegingsdetectie direct gekoppeld aan de juiste persoon.

EEN VRIJBLIJVENDE DEMO INPLANNEN?

STUUR ONS EEN BERICHT