Essentieel gereedschap voor preventie- medewerkers

Verklein veiligheidsrisico’s en optimaliseer de respons bij calamiteiten voor een veilige werkomgeving met EMS. Snel en adequaat optreden bij calamiteiten met EMS van Findwhere

““IK WEET NIET GOED HOEVEEL BHV’ERS DE ORGANISATIE HEEFT EN HOEVEEL ER DAGELIJKS AANWEZIG ZIJN.”

De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor het minimaliseren van veiligheidsrisico’s, maar heeft informatie nodig om dit te bewerkstelligen. Regelmatig geven preventiemedewerkers aan dat het voor hen grotendeels onduidelijk is of de organisatie beschikt over voldoende BHV’ers, wat de realisatie van het plan van aanpak bemoeilijkt.

Bekijk de oplossing

overzicht

Met EMS van Findwhere heeft een preventiemedewerker altijd toegang tot een overzicht van alle hulpverleners binnen de organisatie. Via het platform kan eenvoudig gezien worden of er voldoende BHV’ers zijn en zo nodig gereageerd worden op een tekort. Bovendien wordt getoond of BHV’ers aanwezig zijn op het terrein of in het pand. Met behulp van een uur tot uur rapportage kan bovendien gezien worden of er op enig moment in het verleden een tekort aan BHV’ers aanwezig was.

plattegrond

Niet alleen de aanwezigheid van voldoende BHV’ers speelt een rol binnen het minimaliseren van veiligheidsrisico’s, ook de locatie van deze BHV’ers. Aan de hand van een overzichtelijke plattegrond kan gezien worden waar iedere BHV’er zich bevindt. Zijn er afdelingen of gebieden waar nooit en BHV’er aanwezig is, dan wordt dit direct duidelijk. Bovendien verbetert de plattegrond de snelheid van de respons en onderlinge samenwerking tijdens een calamiteit.

“IK MERK DAT DE KENNIS ONDER BHV’ERS ONVOLDOENDE IS, MAAR HET ONTBREEKT MIJ AAN DE MIDDELEN OM DEZE KENNIS TE VERBETEREN.”

Zelfs met een sterk plan van aanpak en voldoende BHV’ers kan een gebrek aan kennis leiden tot veiligheidsrisico’s. Een jaarlijkse cursus blijkt vaak onvoldoende om de kennis van BHV’ers op peil te houden, maar het ontbreekt veel preventiemedewerkers aan middelen om dit te verbeteren.

Bekijk de oplossing
BHV bedrijfsnoodplan vastleggen

e-learning

EMS beschikt over een E-learning module waarmee gebruikers te allen tijden hun kennis op peil kunnen houden. In plaats van één contactmoment per jaar tijdens een cursus, biedt EMS de mogelijkheid om op iedere locatie en ieder moment de kennis bij te houden en twijfel weg te nemen. Dit leidt tot een adequate respons tijdens een calamiteit en daarmee een kleinere kans op escalatie.

optimalisatie

Bij iedere organisatie bestaan andere risico’s die naar voren komen uit de RI&E bevindingen. EMS biedt daarom de mogelijkheid om zelf informatie over bedrijfsveiligheid vast te leggen in de E-learning module. Speel in op organisatie specifieke risico’s en biedt gebruikers een informatiebron die aansluit bij de omstandigheden binnen de organisatie. Dankzij de veelzijdige mogelijkheden van EMS is het platform geschikt voor alle denkbare branches.

“EERDERE RAPPORTAGES VAN CALAMITEITEN WIL IK KUNNEN MEENEMEN BIJ DE RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE VAN HET BEDRIJF OM TE LEREN VAN EERDERE INCIDENTEN OF NEAR-MISSES, MAAR GOEDE RAPPORTAGE VAN DEZE CALAMITEITEN ONTBREEKT.”

Calamiteiten die zich in het verleden hebben voorgedaan binnen de organisatie bieden kostbare informatie die gebruikt kan worden om veiligheidsprocessen en -protocollen te verbeteren. Het ontbreekt de preventiemedewerker echter vaak aan een gedegen evaluatie om dit te verwezenlijken.

Bekijk de oplossing

rapportage

EMS genereert ieder uur rapportages op diverse vlakken, maar ook na afloop van een calamiteit. Uit deze rapportage kan kostbare informatie gehaald worden die gebruikt kan worden voor evaluatie en procesverbetering. De informatie die EMS genereert vormt hiermee een belangrijke aanvulling op de persoonlijke rapportage van betrokkenen, waardoor optimaal geleerd kan worden van eerdere calamiteiten.

evaluatie

Aan de hand van rapportages kan met behulp van EMS een uitgebreide en gedetailleerde evaluatie plaatsvinden. Dit maakt het mogelijk om optimaal te leren van eerdere ervaringen, optimalisaties toe te passen en te leren op welke aspecten in de toekomst meer ondersteuning of sturing nodig is. De effectiviteit van de bedrijfsnoodhulp organisatie kan sneller en efficiënter verhoogd worden.

“ER IS GEEN GOEDE AFSTEMMING TUSSEN DE RI&E BEVINDINGEN EN HET BHV PLAN, WAT MOGELIJK RISICO’S OPLEVERT.”

Uit de RI&E kunnen belangrijke bevindingen naar voren komen die van invloed zijn op het BHV plan. Toch vindt er in veel organisaties weinig tot geen afstemming plaats, waar dit essentieel is voor optimale bedrijfsveiligheid. Dit kan leiden tot onduidelijkheden en risico’s die voorkomen kunnen worden.

Bekijk de oplossing

protocollen en procedures

Met EMS kunnen uitgebreide protocollen worden opgesteld voor iedere mogelijke noodsituatie binnen de organisatie. Deze kunnen geschreven en geoptimaliseerd worden op basis van de RI&E bevindingen. Met EMS zijn de protocollen eenvoudig op te vragen en aan te passen, wat afstemming tussen de RI&E en het BHV plan vereenvoudigd en verbeterd.

alles-in-één platform

EMS is een alles-in-één platform voor bedrijfsveiligheid wat het organiseren van de gehele bedrijfsveiligheid versimpeld en centraliseert. Met behulp van EMS is samenwerking met het hoofd BHV, ploegleiders en andere relevante personen eenvoudig. Hiermee vormt het de basis om de gehele bedrijfsveiligheid te stroomlijnen en de onderlinge afstemming te optimaliseren.