EEN GEZOND WERKKLIMAAT VOOR UW ORGANISATIE DOOR HET MONITOREN VAN LUCHTKWALITEIT

EMS Climate meet de luchtkwaliteit op basis van Co2, luchtvochtigheid en temperatuur. Op basis van real-time data stuurt EMS notificaties zodat de ruimte pro-actief geventileerd kan worden en het werkklimaat gegarandeerd en gezond blijft. Plug & Play het klimaat in iedere ruimte onder controle zonder installatiekosten of kabels.

Goede luchtkwaliteit om COVID-19 besmetting te verkleinen.

Luchtkwaliteit op de werkvloer is belangrijk om overdracht en besmetting van het COVID-19 virus te verkleinen. Om medewerkers en bezoekers in een veilige omgeving te kunnen ontvangen is het meten en actief monitoren van de luchtkwaliteit van cruciaal belang om tijdig te detecteren indien de luchtkwaliteit onder de gestelde norm dreigt te raken.

Met EMS Climate meet u de luchtkwaliteit op basis van Co2, luchtvochtigheid en temperatuur en heeft u deze direct inzichtelijk voor iedere ruimte. EMS Climate registreert continue de luchtkwaliteit, op basis van deze informatie kunt u via het online EMS dashboard bepalen wanneer het raadzaam is te ventileren om zo het risico van transmissie via aerosolen te minimaliseren. Informeer tijdig de juiste persoon, bijvoorbeeld een conciërge of facility manager, via de EMS app, mail of SMS om te ventileren en zo de luchtkwaliteit voor uw organisatie te garanderen en het risico op COVID-19 besmetting te verlagen.

Co2 meting voor schone lucht en een Corona veilige werkplek.

De EMS Climate sensor meet de Co2 verhouding in ppm (parts per million) en geeft weer hoe schoon de lucht is in de ruimte. De richtlijnen van het Bouwbesluit 2012 en meer informatie vindt u hier: https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19

De EMS Climate sensor kan in iedere binnenlocatie geplaatst worden zoals: publieke ruimtes, vergaderzalen, kantoor, klaslokalen, kantines, kerken etc.

EMS CLIMATE VOOR UW ORGANISATIE?

COVID-19 VEILIG WERKEN