Rechterhand van iedere facilitair manager

Altijd overzicht, een gestroomlijnde bedrijfsnoodhulp organisatie voor het gehele pand of per huurder. Snel en adequaat optreden bij calamiteiten met EMS van Findwhere

“IK HEB GEEN GOED OVERZICHT VAN HET AANTAL BHV’ERS BINNEN DE ORGANISATIE EN DE AANWEZIGHEID VAN HEN.”

Iedere organisatie is wettelijk verplicht om voldoende BHV’ers aanwezig te hebben die kunnen reageren bij een calamiteit. In veel gevallen moet de facilitair manager hierop toezien, maar ontbreekt het aan overzicht en duidelijkheid, wat kan leiden tot veiligheidsrisico’s.

Bekijk de oplossing

AAnwezigheidsregistrtie

Met behulp van EMS van Findwhere kan in één oogopslag gezien worden of er voldoende BHV’ers aanwezig zijn in het pand of op het terrein. Een overzichtelijke plattegrond toont bovendien waar deze BHV’ers zich bevinden. EMS genereert bovendien van uur tot uur een rapportage. Waren er op een bepaald moment onvoldoende BHV’ers aanwezig? Dan is dit direct duidelijk en kan hierop gereageerd worden.

snelheid

EMS zorgt niet alleen voor een beter overzicht van de aanwezige BHV’ers, het helpt bovendien om sneller en adequater te reageren bij calamiteiten. Bij een noodgeval kunnen BHV’ers sneller genotificeerd worden en in actie komen. Omdat de locatie van BHV’ers zichtbaar is en communicatie volledig via EMS kan verlopen, kan er zonder tijdverlies efficiënt gereageerd worden.

“HET ORGANISEREN VAN BEDRIJFSNOODORGANISATIE RAAKT ONDERGESNEEUWD IN HET FACILITAIRE PROCES.”

Voor veel facilitair managers overheersen dagelijkse taken de prioriteitenlijst, waardoor grote lange termijn-taken vooruit worden geschoven. Dit geldt ook vaak voor het organiseren van de bedrijfsnoodorganisatie. Hoewel het belang van dit plan niet wordt onderschat, krijgt het vaak niet de vereiste aandacht.

Bekijk de oplossing

bron van informatie

EMS helpt iedere facilitair manager bij het ontwikkelen van een bedrijfsnoodorganisatie. Het platform is een alles-in-één platform dat een handvat vormt bij het schrijven en vormgeven van een noodplan. EMS biedt inzichtelijke informatie op het gebied van bedrijfsveiligheid die kan worden meegenomen bij de ontwikkeling van de bedrijfsnoodorganisatie. Dankzij handige rapportages en evaluaties is het bovendien mogelijk om efficiënt aanpassingen te maken op basis van eerdere ervaringen.

alles-in-één veiligheid

EMS is niet alleen een informatiebron die gebruikt kan worden om een bedrijfsnoodorganisatie te ontwikkelen en verbeteren, maar heeft ook een belangrijke functie tijdens calamiteiten. Notificeren, alarmeren, opschalen en onderlinge communicatie kan tijdens een calamiteit volledig via EMS plaatsvinden. De diverse functies van EMS verlagen de drempel voor facilitair managers de bedrijfsnoodorganisatie door te ontwikkelen en verbeteren, waardoor veiligheidsrisico’s geminimaliseerd kunnen worden.

“IK HEB GEEN GOED ZICHT OP DE EFFECTIVITEIT VAN DE BEDRIJFSNOODORGANISATIE EN WEET HIERDOOR NIET WAAR MIJN ONDERSTEUNING VEREIST IS.”

Een gedegen bedrijfsnood organisatie is essentieel om de bedrijfsveiligheid te verhogen. Hiervoor is regelmatige evaluatie en optimalisatie vereist. Incidenten kunnen zwakke plekken van de bedrijfsnood organisatie blootleggen, maar zonder een uitgebreide evaluatie is het voor een facilitair manager lastig deze punten te onderscheiden.

Bekijk de oplossing

rapportage

Met EMS kan zeer uitgebreide informatie worden ingezien waaruit waardevolle conclusies getrokken kunnen worden. Wanneer een calamiteit heeft plaatsgevonden, kan achteraf tot in detail bekeken worden hoe deze is afgehandeld. Op deze wijze hoeft men niet enkel te vertrouwen op persoonlijke ervaringen, maar is er meetbare informatie beschikbaar.

evaluatie

Aan de hand van rapportages kan met behulp van EMS een uitgebreide en gedetailleerde evaluatie plaatsvinden. Dit maakt het mogelijk om optimaal te leren van eerdere ervaringen, optimalisaties toe te passen en te leren op welke aspecten in de toekomst meer ondersteuning of sturing nodig is. De effectiviteit van de bedrijfsnoodhulp organisatie kan sneller en efficiënter verhoogd worden.

“IK ZOU BIJ EEN SERIEUZE CALAMITEIT NIET PRECIES WETEN WAT ER MOET GEBEUREN, WELKE PERSONEN IK MOET CONTACTEREN OF HOE OP TE SCHALEN.”

Als facilitair manager wordt er een adequate reactie verwacht bij een calamiteit, ook wanneer dit niet de officiële rol van de facilitair manager is. Onder veel facilitair managers bestaat onzekerheid over de juiste reactie bij een calamiteit, wat kan leiden tot onnodige risico’s.

Bekijk de oplossing

protocollen

Met EMS is het niet langer nodig om protocollen bij noodsituaties op basis van herinnering uit te voeren, op te zoeken in vergeten lades of diep op een computerserver. In plaats hiervan heeft iedereen met EMS direct toegang tot het juiste protocol, dat bij een calamiteit direct getoond wordt aan alle relevante personen. Levensbedreigende situaties kunnen voorkomen worden doordat verwarring en twijfel wordt weggenomen in de noodrespons.

optimalisatie

Protocollen kunnen bovendien altijd opgevraagd, aangepast en geoptimaliseerd worden. Op deze wijze kunnen protocollen ontwikkeld worden die aansluiten op specifieke noodsituaties die kunnen ontstaan binnen de organisatie. Was er tijdens een calamiteit toch onzekerheid over het juiste handelen, dan kan de oorzaak hiervan via EMS onderscheiden en vervolgens verholpen worden.