Hét hulpmiddel voor Bhv’ers

Alarmeer en notificeer gericht over incidenten. Communiceer effectief, verkort de responstijd, reageer adequaat en red mogelijk levens met EMS van Findwhere.

“BIJ NOODGEVALLEN WIL IK SNEL OP DE HOOGTE ZIJN EN VINDBAAR ZIJN, MAAR DE COMMUNICATIE VERLOOPT TRAAG EN NIET EFFICIËNT. ZO MOET IK EERST NAAR DE RECEPTIE TERWIJL DE MELDING EEN DEUR VERDER BLEEK.”

Iedere BHV’er is getraind om adequaat te kunnen reageren bij een noodsituatie en de veiligheid van anderen te waarborgen. Voor een snelle, correcte respons is echter duidelijke communicatie en samenwerking nodig. In de praktijk blijkt dit vaak mis te gaan, omdat het BHV’ers ontbreekt aan de juiste hulpmiddelen.

Bekijk de oplossing

communicatie

Wanneer zich een calamiteit voordoet, kan er via EMS gealarmeerd worden. Hierbij kan direct gespecificeerd worden wat de actuele situatie is. Bij een alarmering worden automatisch alle relevante hulpverleners genotificeerd. Gebruikers zien direct waar de melding vandaan komt, waar andere hulpverleners zich bevinden, wat het te volgen protocol is en kunnen onderling communiceren.

snelheid

Een snelle responstijd en heldere onderlinge communicatie kan tijdens noodsituaties levens redden. BHV’ers moeten dan ook over de hulpmiddelen beschikken om dit mogelijk te maken. Met EMS van Findwhere kan alle communicatie via één kanaal verlopen. Met tekst, foto’s, video’s, push-to-talk, videochat en spraakberichten kan in iedere situatie optimaal samengewerkt worden.

“HET VERNIEUWEN VAN MIJN BHV-CERTIFICAAT EN DAN VAN ANDERE BHV’ERS SCHIET ER SOMS BIJ IN, WAARDOOR DE CERTIFICATEN SOMS AL ENIGE TIJD VERLOPEN ZIJN.”

Veel organisaties kampen met een tekort aan BHV’ers. Niet zelden komt dit door onoplettendheid, waardoor certificaten van aangewezen BHV’ers verlopen. BHV’ers geven hierbij vaak aan dat ook vanuit de organisatie weinig of geen aandacht is voor het vernieuwen van een BHV-certificaat.

Bekijk de oplossing
bhv-app voor bedrijfshulpverlening

certificaten

De rol van BHV’er wordt uitgevoerd naast de dagelijkse werkzaamheden, waardoor het bijhouden van kennis en vernieuwen van een BHV-certificaat de aandacht makkelijk kan ontglippen. EMS maakt het daarom mogelijk om BHV-certificaten te registreren op het platform. Dreigt een certificaat te verlopen, dan worden er notificaties verzonden ter herinnering en kan op tijd een herhaal cursus worden gevolgd.

Overzicht

Wordt er naast de rol van BHV’er ook een andere rol vervult, bijvoorbeeld die van EHBO’er, dan kunnen ook deze certificaten geregistreerd worden. Bovendien is het voor de organisatie mogelijk om periodieke controles van bijvoorbeeld brandblussers, liften en een brandmeldinstallatie in te plannen. Hierdoor verhoogt EMS de betrokkenheid van alle relevante personen bij het waarborgen van de bedrijfsveiligheid.

“IK BESCHIK OVER EEN BHV-CERTIFICAAT, MAAR ZOU NIET GOED WETEN WAT IK MOET DOEN BIJ EEN CALAMITEIT BINNEN DE ORGANISATIE.”

Binnen iedere sector en binnen iedere organisatie kunnen zich andere calamiteiten voordoen, die elk een specifieke respons vereisen. Een veelvoorkomend probleem is dat BHV’ers door een gebrek aan duidelijke protocollen niet goed in staat zijn te reageren op een calamiteit, ondanks de gevolgde BHV cursus.

Bekijk de oplossing

protocollen

Met EMS is het mogelijk om voor iedere denkbare situatie binnen de organisatie een protocol te schrijven. Bij een calamiteit wordt het bijhorende protocol direct getoond aan alle relevante personen. Dit voorkomt twijfel over de te volgen stappen, versnelt de respons en stroomlijnt de samenwerking. Hierdoor wordt kostbare tijd bespaard, wat verdere escalatie kan voorkomen en mensenlevens kan redden.

betrokkenheid

Iedere BHV’er kan via de app van EMS op ieder moment een protocol eenvoudig opvragen en inzien. De toegankelijkheid van protocollen via EMS verbetert niet alleen de kwaliteit van de respons bij een calamiteit, het verhoogt bovendien de betrokkenheid van BHV’ers bij het waarborgen van de bedrijfsveiligheid. Blijkt een protocol verouderd, dan kan dit tijdig worden aangekaart en aangepast.

“DE STOF DIE IK HEB GELEERD BIJ MIJN CURSUS BEN IK DEELS WEER VERGETEN, WAARDOOR IK TWIJFEL OVER MIJN EIGEN COMPETENTIES ALS BHV’ER.”

De jaarlijkse BHV cursus bedraagt in veel gevallen slechts één dag. De kennis die op deze dag wordt opgedaan zakt bij veel BHV’ers snel weg, wat kan leiden tot een inadequate respons bij een noodgeval. Veel BHV’ers ontbreekt het aan een toegankelijke informatiebron om kennis bij te houden.

Bekijk de oplossing
BHV bedrijfsnoodplan vastleggen

E-Learning

Een jaarlijkse cursus blijkt doorgaans onvoldoende om de parate kennis van BHV’ers op peil te houden, met name gedurende stressvolle calamiteiten. Findwhere heeft daarom een uitgebreide E-learning module ontwikkeld voor EMS, die BHV’ers op ieder moment kunnen raadplegen. Dit neemt twijfel weg bij BHV’ers, verbetert de respons bij noodsituaties en versterkt de bedrijfsveiligheid.

persoonlijke kennis

Bij het minimaliseren van risico’s en verbeteren van de bedrijfsveiligheid moeten sector- en organisatie specifieke risicoscenario’s onderkend worden. De E-learning module van EMS kan daarom tot in detail gepersonaliseerd worden om aan te sluiten bij de specifieke risico’s en mogelijke noodscenario’s die zich (kunnen) voordoen binnen de organisatie. Dit stelt BHV’ers in staat om betere hulpverlening te kunnen bieden bij een noodgeval.