Dé ondersteuning voor Hoofd BHV’ers

Creëer overzicht in de BHV-organisatie, rapporteer en verbeter de samenwerking, stroomlijn BHV management en notificeer, alarmeer en evalueer met behulp van EMS van Findwhere.

“IK HEB GEEN GOED ZICHT OP MIJN AANWEZIGE BHV'ERS”

Volgens de wet moet ieder bedrijf te allen tijde voldoende BHV’ers aanwezig hebben, om een veilige werkomgeving te garanderen. Helaas blijkt in de praktijk dat veel hoofd BHV’ers slecht zicht hebben op de actuele bezetting. Niet uit onwil, maar uit onmacht.

Bekijk de oplossing

AAnwezigheidsregistrtie

Met EMS is voor ieder hoofd BHV eenvoudig om op ieder moment een actueel overzicht te hebben van de aanwezige BHV’ers. In één oogopslag ziet men niet alleen de actuele bezetting, maar op een plattegrond ook de locatie van deze hulpverleners. Is bezetting onvoldoende om adequaat te kunnen reageren bij een calamiteit? Dan is dit onmiddellijk zichtbaar en kan hiernaar gehandeld worden.

grip & Continuïteit

Een correcte bezetting is afhankelijk van fysieke aanwezigheid van BHV’ers, maar ook van de geldigheid van certificaten en diploma’s. Daarom is het met EMS mogelijk om alle certificaten van hulpverleners in te voeren en te controleren. Dreigt een certificaat te verlopen? Dan wordt het hoofd BHV tijdig genotificeerd.

“NOTIFICEREN, ALARMEREN EN REAGEREN GAAT VIA TE VEEL SCHAKELS. ZO KUNNEN WIJ NIET ADEQUAAT REAGEREN BIJ CALAMITEITEN”

Wanneer iedere seconde telt, moet het reactieproces zo efficiënt mogelijk zijn opgebouwd. Wordt er gebruik gemaakt van piepers, smartphones en protocollen die opgezocht moeten worden, dan komt deze efficiënte in het geding. Voor ieder hoofd BHV kan zo de angst van een inadequate reactie op een calamiteit werkelijkheid worden.

Bekijk de oplossing

snelheid

Met EMS als alles-in-één platform voor bedrijfsveiligheid is het mogelijk om de responstijd bij een calamiteit drastisch te verlagen. Responstijd kan van levensbelang zijn bij acute calamiteiten. Met die gedachte is het ingebouwde communicatiesysteem van EMS ontworpen. Op innovatieve wijze kan een hoofd BHV direct reageren of opschalen. Notificeren en zo nodig alarmeren bij een calamiteit via één enkel platform. Alarmeren, communiceren en aansturen verloopt volledig via EMS.

communicatie

Aan de hand van vooraf opgestelde protocollen worden de juiste hulpverleners genotificeerd. Communicatie kan real-time plaatsvinden via chat, push-to-talk, foto en live video. Afhankelijk van de situatie kan zo direct informatie worden overgebracht waarmee adequaat gereageerd kan worden op een noodgeval. Dankzij de alles-in-één software vindt er niet langer tijdverlies plaats en wordt de responstijd significant verlaagd.

“MIJN BHV ORGANISATIE LEERT NIET VAN EERDERE ERVARINGEN BIJ CALAMITEITEN. ZO KUNNEN FOUTEN BLIJVEN PLAATSVINDEN”

Wanneer er een calamiteit heeft plaatsgevonden, is het onder meer aan het hoofd BHV om de situatie te evalueren en analyseren. Aan de hand van bevindingen kan men leren. Voor veel hoofd BHV’ers is dit helaas een onderbelicht thema, ondanks het belang ervan. Vanuit de organisatie vindt geen gestructureerde evaluatie plaats, met het risico op terugkerende fouten bij calamiteiten.

Bekijk de oplossing

optimalisatie

Evaluatie is essentieel voor het optimaliseren van het BHV plan en BHV management in het algemeen. Daarom beschikt EMS over uitgebreide mogelijkheden om te evalueren na calamiteiten. EMS genereert uitgebreide rapportages die gebruikt kunnen worden om knelpunten te herkennen en vervolgens op te lossen. Versterk de bedrijfsnoodorganisatie aan de hand van EMS en verklein risico’s.

preventief

Naast evaluatie van calamiteiten, kan ook de BHV-bezetting en compliance van de organisatie geëvalueerd worden aan de hand van rapportages die EMS beschikbaar stelt. Dit neemt onrust weg bij het hoofd BHV: ook zonder een calamiteit is het mogelijk om te werken aan verbeteringen binnen het BHV plan van de organisatie. Dankzij de rapportages kunnen verbeteringen in het noodplan een preventief karakter krijgen, in plaats van een reactief karakter.

“DE HULPVERLENERS BINNEN ONZE ORGANISATIE HEBBEN NIET VOLDOENDE PARATE KENNIS OM ADEQUAAT TE KUNNEN REAGEREN”

Snel reageren is van levensbelang bij een calamiteit, maar vaardig reageren is mogelijk nog belangrijker. Het komt regelmatig voor dat het hoofd BHV weliswaar weet op welke wijze er moet worden omgegaan met een noodsituatie, maar bij de BHV’ers de twijfel toeslaat wanneer een prompte reactie vereist is.

Bekijk de oplossing
BHV bedrijfsnoodplan vastleggen

e-learning

Findwhere onderkent de noodzaak van kennis die altijd vers in het geheugen ligt. Jaarlijkse trainingen blijken tijdens noodsituaties niet altijd voldoende te zijn om dit te bewerkstelligen. Daarom beschikt EMS over speciale e-Learning modules waarmee hulpverleners op ieder moment kennis kunnen bijspijkeren. Bestaat er twijfel, dan kan via de modules direct bekeken worden hoe op specifieke situaties gereageerd dient te worden.

op maat

Omdat geen enkele organisatie hetzelfde is, biedt EMS tevens de mogelijkheid aan om informatie rond bedrijfsveiligheid toe te voegen aan deze modules. Een hoofd BHV kan op deze wijze het bedrijfsnoodplan verbeteren en deze verbeteringen direct delen met relevante personen.