Uw mensen veilig, uw bedrijf operationeel met EMS

Centraliseer de organisatie van de bedrijfsveiligheid, minimaliseer risico’s en voldoe aan regelgeving. Blijf 24/7 compliant met EMS van Findwhere.

“DE BHV-ORGANISATIE KOMT NIET GOED VAN DE GROND, TERWIJL IK EINDVERANTWOORDELIJKHEID DRAAG.”

Iedere organisatie moet beschikken over voldoende BHV’ers en kunnen optreden bij calamiteiten. Het management draagt verantwoordelijkheid om een gedegen BHV-organisatie op te zetten. In de praktijk belandt de taak vaak onderaan de prioriteitenlijst. Daarmee voldoet de organisatie niet aan wetgeving, maar creëert het bovenal onnodige veiligheidsrisico’s voor werknemers.

Bekijk de oplossing

alles-in-één platform

Het organiseren van bedrijfshulpverlening heeft diverse facetten en kan daardoor complex zijn, maar is essentieel voor het waarborgen van de veiligheid van werknemers. EMS biedt een prettig handvat dat de organisatie van bedrijfshulpverlening centraliseert op één platform. EMS kan gebruikt worden voor alarmering bij incidenten, inzicht in de BHV-bezetting, communicatie, kennisvergaring omtrent bedrijfsveiligheid en veel meer. Dit maakt het structureren van de organisatie eenvoudiger, maar ook effectiever.

gebruiksgemak

Met EMS als basis van de BHV-organisatie wordt de bedrijfsveiligheid verbeterd, sneller en adequater reageren bij calamiteiten en achteraf beter evalueren en optimaliseren. Tegelijkertijd maakt EMS het voor de verantwoordelijke personen eenvoudiger om de BHV-organisatie te managen. Omdat EMS het regelen van de bedrijfsveiligheid centraliseert en overzichtelijk maakt, is het eenvoudiger om mee te bewegen met wijzigingen in de wetgeving, sector of binnen de eigen organisatie.

“HET BEDRIJFSNOODPLAN IS VEROUDERD, MAAR HET VERNIEUWEN VAN HET PLAN RAAKT ONDERGESNEEUWD.”

Door wijzigingen in de wetgeving, branche of werkomgeving kan een bedrijfsnoodplan verouderd raken, wat kan leiden tot een slecht functionerende BHV-organisatie. Hoewel de mogelijke risico’s hiervan bekend zijn, wordt er in de praktijk te laat actie ondernomen. Een gebrek aan structuur, overzicht en betrokkenheid ligt hier vaak aan ten grondslag.

Bekijk de oplossing

overzicht

Een gedegen organisatie van bedrijfsveiligheid vereist toegankelijkheid, overzicht en structuur. Omdat EMS het mogelijk maakt om de organisatie te centraliseren, wordt het actualiseren van een bedrijfsnoodplan laagdrempelig en is het eenvoudig om doelgericht te werk te gaan. Factoren die eerder hebben geleid tot uitstel worden weggenomen. Hierdoor kan een dynamische BHV-organisatie gecreëerd worden met een up-to-date bedrijfsnoodplan dat aansluit op alle eisen waaraan voldaan moet worden om de veiligheid te waarborgen.

protocollen

Op de werkvloer kunnen zich diverse calamiteiten voordoen die elk een specifieke aanpak vereisen. Met EMS kan voor iedere denkbare situatie een uitgebreid protocol geschreven worden, dat op een centrale, toegankelijke locatie bewaard wordt. Gebruikers kunnen een protocol via de EMS app op ieder moment opvragen ter inzage. Dit verhoogt de betrokkenheid en zorgt voor een snellere signalering van tekortkomingen of verouderde protocollen.

“DE COMMUNICATIE VERLIEP SLECHT BIJ EEN EERDERE CALAMITEIT, MAAR IK WEET NIET GOED HOE IK DIT KAN VERBETEREN VOOR DE BHV-ORGANISATIE.”

Efficiënte en heldere communicatie is essentieel voor een correcte respons bij calamiteiten. Vaak wordt er echter gebruik gemaakt van verouderde middelen, zoals piepers en portofoons. Deze zijn soms lange tijd niet getest of bieden onvoldoende mogelijkheden om te communiceren over een calamiteit. Dit maakt een gecoördineerde en adequate respons onmogelijk.

Bekijk de oplossing

communicatie

De onderlinge communicatie tijdens een calamiteit heeft invloed op het gehele verloop van de respons. EMS biedt daarom uitgebreide mogelijkheden om snel en gericht te communiceren wanneer een sterke samenwerking van levensbelang is. Met onder meer foto’s, videocalls, push-to-talk en tekstberichten biedt EMS diverse mogelijkheden om alle vereiste informatie te delen met andere hulpverleners.

bereikbaarheid

In combinatie met een overzicht van alle aanwezige hulpverleners, hun locatie en hun rol binnen de BHV-organisatie kan er gericht gecommuniceerd worden. EMS biedt duidelijkheid wie gealarmeerd moet worden en met wie men communiceert. Zo kan er ook in hectische, soms onoverzichtelijke situatie een gecoördineerde respons opgezet worden, waarbij iedere hulpverlener zijn of haar rol kent.

“IK WEET NIET OF WE IN DE PRAKTIJK VOLDOEN AAN REGEL- EN WETGEVING OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID EN BEDRIJFSHULPVERLENING.”

Een organisatie moet, ook afhankelijk van de sector en de omvang, voldoen aan diverse regel- en wetgeving om de veiligheid van werknemers en bezoekers te waarborgen. Toch bestaat er vaak onduidelijkheid of dit het geval is. Niet uit onwil, maar door een gebrek aan overzicht.

Bekijk de oplossing
bhv-app voor bedrijfshulpverlening

certificaten

Het is met EMS mogelijk om vereiste certificaten van werknemers te registreren, inclusief de datum waarop dit certificaat uiterlijk vernieuwd moet worden. Dreigt het certificaat van een werknemer te verlopen, dan verstuurt EMS automatische reminders. Zo blijft de organisatie compliant en wordt de veiligheid gewaarborgd. Door alle certificeringen op één plek te registreren vallen zwakke plekken in de veiligheidsorganisatie bovendien direct op.

structuur

Afhankelijk van de sector kan een organisatie over tientallen tot honderden machines of installaties beschikken waarbij periodieke keuring vereist is om de veiligheid te waarborgen. Ook hiervoor kunnen reminders worden ingesteld. Bovendien genereert EMS ieder uur rapportages die inzichtelijk maken of een organisatie voldoet aan veiligheidswetgeving. Waren er op enig moment onvoldoende BHV’ers aanwezig? Dan kan men dit direct zien en hierop inspelen.