Essentieel Veiligheids- instrument voor de Receptie

Vanaf een centrale post in de organisatie snel alarmeren met EMS Receptie portaal, altijd overzicht van BHV’ers en meer veiligheid met behulp van EMS van Findwhere.

“WANNEER EEN NOODSITUATIE WORDT GEMELD IS HET LASTIG OM DIRECT DE MELDING DOOR TE GEVEN AAN DE JUISTE PERSONEN. IK MIS DE MIDDELEN OM SNEL TE KUNNEN HANDELEN.”

Als ontvanger van een noodmelding, is het vaak aan receptionisten om medewerkers en hulpverleners snel te notificeren en alarmeren. In de praktijk blijkt het vaak lastig om de juiste personen snel te bereiken, waardoor een noodrespons trager op gang komt en medewerkers in gevaar kunnen komen.

Bekijk de oplossing

communicatie

EMS is een totaaloplossing voor het beperken van veiligheidsrisico’s en het reageren op calamiteiten. Omdat iedere calamiteit anders is, biedt EMS de diverse communicatiemogelijkheden aan. Met één druk op de knop kunnen relevante personen genotificeerd worden van een calamiteit. Met onder meer push-to-talk, tekstberichten, spraakberichten, videochat en foto’s kan in iedere situatie gecommuniceerd worden over de aard van het noodgeval.

snelheid

Met EMS worden aanwezige BHV’ers direct genotificeerd, waarbij zij direct onderling kunnen communiceren en elkaars locatie kunnen zien. Dit maakt het mogelijk om snel te reageren en verbetert de onderlinge samenwerking. Medewerkers in nood kunnen zo sneller geholpen worden. Dankzij het innovatieve ingebouwde communicatiesysteem van EMS hoeft men niet langer tijd te verliezen aan trage reacties die kunnen leiden tot grote veiligheidsrisico’s.

“IK HEB GEEN VERTROUWEN IN EEN ADEQUATE EN SNELLE RESPONS WANNEER IK MIJN ALARMKNOP GEBRUIK. DIT ZORGT VOOR EEN GEVOEL VAN ONVEILIGHEID.”

Als ontvanger van noodmeldingen en portier van het pand, kunnen receptiemedewerkers in onveilige situaties terechtkomen. Een fysieke alarmknop is een belangrijk hulpmiddel voor receptiemedewerkers om bij onveilige situaties hulp in te schakelen. Helaas wordt vaak aangegeven dat men weinig vertrouwen heeft in het gebruik door een trage reactie van hulpverleners.

Bekijk de oplossing
Opschalen van de bhv organisatie

koppelingen

Trage of verkeerde reacties op het gebruik van een alarmknop hangen vaak samen met het gebruik van inefficiënte of verouderde middelen. Doordat een alarmering vaak via diverse schakels verloopt, kan men niet adequaat reageren op de situatie. EMS kan naadloos gekoppeld worden met fysieke alarmknoppen en alarmsystemen. Via EMS kan vervolgens een snelle reactie opgezet worden. Zo wordt de veiligheid van receptiemedewerkers dankzij EMS gewaarborgd.

alles-in-één platform

EMS is een alles-in-één platform dat andere, verouderde hulpmiddelen als een portofoon of pieper overbodig maakt. Omdat EMS alle benodigdheden bevat voor een snelle noodrespons, kan er een gestroomlijnde reactie opgezet worden met optimale samenwerking. Van alarmering tot noodcommunicatie en ingebouwde protocollen tot rapportages: EMS is een totaaloplossing die receptiemedewerkers nieuwe veiligheid biedt.

“IK HEB NIET OF NAUWELIJKS INZICHT IN DE AANWEZIGHEID VAN BHV’ERS, WAARDOOR IK BIJ EEN CALAMITEIT NIET DIRECT DE JUISTE PERSONEN KAN BEREIKEN.”

Receptiemedewerkers vormen vaak een belangrijk tandwiel in het alarmeren en opzetten van een noodrespons. Helaas is onduidelijkheid over de aanwezigheid, locatie en bereikbaarheid van BHV’ers een veel voorkomend probleem. Hierdoor kan een snelle reactie op calamiteiten in gevaar komen, ondanks de beste intenties van de receptie.

Bekijk de oplossing

plattegrond

Met EMS heeft iedere gebruiker toegang tot een plattegrond waarop de locatie van BHV’ers real-time zichtbaar is. Op deze wijze hoeft er niet langer onduidelijkheid te bestaan over de aanwezigheid en locatie van hulpverleners. Bij een calamiteit worden de dichtstbijzijnde BHV’ers direct genotificeerd en kan er een gestroomlijnde samenwerking opgezet worden met behulp van de communicatiemogelijkheden en plattegrond van EMS.

overzicht

Naast een plattegrond, genereert EMS bovendien ieder uur een rapportage omtrent de aanwezigheid van BHV’ers. Waren er op enig moment onvoldoende BHV’ers aanwezig binnen de organisatie, dan wordt dit direct duidelijk. Blijkt de bezetting regelmatig onvoldoende te zijn, dan kan men hier direct maatregelen tegen treffen. Dit verbetert de veiligheid van receptiemedewerkers en andere aanwezigen binnen de organisatie.

“EEN NOODRESPONS VERLOOPT VAAK CHAOTISCH. BIJ MIJZELF EN DE BHV-PLOEG BESTAAT VAAK ONZEKERHEID OVER DE STAPPEN DIE MOETEN WORDEN DOORLOPEN.”

Ondanks een juiste BHV-bezetting, verloopt een noodrespons binnen veel organisaties chaotisch en stroperig. Hoewel de BHV’ers ieder een cursus hebben gevolgd, ontbreekt het aan een goede uitvoering. Vaak ligt onduidelijkheid over het te volgen protocol ten grondslag aan een ondermaatse noodrespons, met mogelijk grote gevolgen.

Bekijk de oplossing

protocollen

EMS maakt het mogelijk om protocollen te ontwikkelen voor iedere mogelijke noodsituatie. Deze worden centraal opgeslagen op het platform en zijn op ieder moment op te vragen voor gebruikers. Bovendien wordt het juiste protocol direct getoond wanneer men via EMS alarmeert. Zo weten alle betrokkenen welke stappen gevolgd moeten worden en kan een adequate respons worden opgezet.

optimalisatie

Binnen iedere organisatie bestaan andere veiligheidsrisico’s. Aan de hand van geïnventariseerde risico’s kunnen protocollen op maat ontwikkeld worden via EMS. Wanneer een calamiteit heeft plaatsgevonden, is het mogelijk om naderhand met behulp van uitgebreide rapportages te evalueren. Op basis van deze gedetailleerde evaluatie kunnen protocollen aangescherpt en geoptimaliseerd worden.