Dé Motor achter iedere Veiligheidscoördinator

Maak gebruik van een alles-in-één platform om de bedrijfsnood organisatie doelgericht te structureren, organiseren en stroomlijnen.

“IK KAN DE VEILIGHEID VAN DE ORGANISATIE NIET GOED IN KAART BRENGEN, OMDAT IK SLECHT ZICHT HEB OP BESCHIKBARE BHV’ERS.”

Iedere organisatie moet te allen tijde beschikken over genoeg gecertificeerde BHV’ers. De verantwoordelijkheid om hieraan te voldoen ligt doorgaans bij een veiligheidscoördinator, maar vaak wordt aangegeven dat het lastig is om inzicht te hebben in het aantal opgeleide BHV’ers en de dagelijkse BHV-bezetting, wat kan leiden tot onnodige veiligheidsrisico’s.

Bekijk de oplossing

overzicht

EMS biedt de mogelijkheid om alle hulpverleners binnen een organisatie te registreren op het platform, waaronder BHV’ers en EHBO’ers. Daarbij is het mogelijk om ook de certificaten van iedere hulpverlener te registreren. Moet een BHV’er binnenkort een herhaalcursus volgen om het certificaat te verlengen, dan worden hiervoor automatische reminders verstuurd. Zo kan voorkomen worden dat er onderbezetting ontstaat als gevolg van verlopen certificaten.

plattegrond

Een voldoende BHV-bezetting is essentieel om de bedrijfsveiligheid te waarborgen. Veiligheidscoördinatoren kunnen met EMS op ieder moment de aanwezigheid en locatie van BHV’ers zien. Ieder uur wordt er bovendien een rapportage gegenereerd omtrent BHV-bezetting. Dit maakt het overzichtelijker en eenvoudiger om beschikbaarheid van BHV’ers te monitoren en kan onderbezetting tijdig gecorrigeerd worden.

“MIJN VEILIGHEIDSPLAN SLUIT NIET GOED AAN BIJ HET BHV-PLAN, WAARDOOR DE ORGANISATIE NIET GESTROOMLIJND WERKT OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID.”

Wanneer een organisatie gebruik maakt van verschillende soorten veiligheidsplannen, is afstemming tussen deze plannen essentieel voor een doelgerichte respons bij calamiteiten. Door een gebrek aan overzicht, eenduidigheid en samenwerking blijkt afstemming tussen veiligheidsplannen regelmatig een complex vraagstuk voor veiligheidscoördinatoren.

Bekijk de oplossing

alles-in-één platform

Het centraliseren van de organisatie van de bedrijfsveiligheid staat aan de basis van een gestroomlijnde bedrijfsnood organisatie en optimale incident beheersing. EMS is een alles-in-één platform dat een veiligheidscoördinator alle hulpmiddelen biedt voor een naadloze afstemming tussen bestaande veiligheidsplannen en de BHV-organisatie. Niet alleen is het eenvoudiger om proactief risico’s te verkleinen, ook draagt EMS bij aan een verbeterde uitvoering van veiligheidsplannen.

protocollen

Binnen iedere organisatie bestaan er andere risicoscenario’s, die vragen om een specifieke respons om de veiligheids van werknemers en bezoekers te garanderen. Met EMS kan voor ieder denkbaar scenario een uitgebreid protocol worden opgesteld. Het platform vormt een centrale, toegankelijke locatie, waardoor afstemming, optimalisatie en actualisatie van protocollen eenvoudig is. Bij een calamiteit wordt het relevante scenario via EMS app direct getoond aan alle relevante personen.

“BIJ EEN NOODGEVAL VERLOOPT DE COMMUNICATIE RICHTING HET HOOFD BHV EN PLOEGLEIDERS NIET VLOT, WAT RISICO’S MEEBRENGT.”

Zelfs met een gedegen, actueel veiligheidsplan en protocol kan een noodrespons tekortschieten door gebrekkige of trage communicatie tussen hulpverleners. Complicaties in onderlinge communicatie liggen nog altijd bijzonder vaak ten grondslag aan een slecht verlopen noodrespons.

Bekijk de oplossing

snelheid

EMS kan gebruikt worden om met één druk op de knop relevante personen te alarmeren van een calamiteit, waarbij tevens direct een bericht kan worden toegevoegd met extra informatie. Hulpverleners in de buurt krijgen direct het relevante protocol te zien, zien de locatie van andere hulpverleners op de plattegrond en kunnen onderling communiceren om direct te starten met een gecoördineerde en effectieve respons. Door alarmering, communicatie en respons via één kanaal te organiseren, ontstaat er minder chaos en meer structuur.

communicatie

De aard van een calamiteit kan invloed hebben op de geprefereerde wijze van communicatie. EMS biedt daarom diverse communicatiemogelijkheden aan: push-to-talk, tekstbericht, spraakbericht, foto’s, videochat. Met EMS kunnen veiligheidscoördinatoren ouderwetse piepers en noodcommunicatie vervangen voor één centraal platform. Met de diverse communicatiemiddelen kan iedere calamiteit snel en nauwkeurig gecommuniceerd worden naar andere hulpverleners, wat de responstijd ten goede komt.

“RAPPORTAGE EN EVALUATIE VAN EERDERE CALAMITEITEN RAAKT SNEL ONDERGESNEEUWD, WAARDOOR WE NIET LEREN VAN EERDERE CALAMITEITEN.”

Uitvoerige rapportage en evaluatie kan helpen om veiligheidsrisico’s verder te verkleinen en de algehele veiligheidsorganisatie verder te verbeteren. Het ontbreekt veiligheidscoördinatoren echter vaak aan objectieve data en middelen om een gedegen evaluatie uit te voeren, waardoor evaluatie uitblijft of onvoldoende oplevert.

Bekijk de oplossing
BHV bedrijfsnoodplan vastleggen

rapportages

EMS genereert ieder uur rapportages en maakt na een calamiteit tot in detail inzichtelijk hoe de respons en communicatie is verlopen. Deze informatie kan zwakke plekken in de veiligheidsorganisatie onthullen en een sleutelrol spelen bij het verbeteren van de bedrijfsveiligheid. Waar veel organisaties tijdens de evaluatie van een incident grotendeels af moeten gaan op subjectieve ervaringen van getuigen, biedt EMS een grote hoeveelheid objectieve data aan. Door deze data mee te nemen in de evaluatie kunnen betere conclusies worden getrokken.

evaluatie

Om zo goed mogelijk te kunnen leren van een eerdere calamiteit, moet een veiligheidscoördinator zo veel mogelijk informatie tot zijn of haar beschikking hebben voor de evaluatie. Zelfs met uitstekende medewerking van betrokkenen blijft er echter informatie liggen die wel een bijdrage had kunnen leveren aan de conclusies. EMS biedt na een calamiteit informatie die een belangrijke aanvulling vormt bij het uitvoeren van een evaluatie. Op basis van de evaluatie kunnen waar nodig protocollen en het BHV-plan via EMS direct worden aangescherpt.